logo

 Nieuws RTBF | RTL | Sillonbe | Moustique
RedditBE/Wa|Google wal24u NL/FR
X walNL / FR - Ard | ARgenda
Blog Boulettes
| Blog Sarafi | Forbes
 Duits BRF | GrenzEcho
 Vlaams HLN VRT Landbouwleven Bruzz
TVisie | Forbes
  Europa Brusselse Nieuwe | Politico Euractiv | EU Observer | EuroNews | Follow The Money (zoekwoord België laatste maand)
 Regio-tv Tournai | W.-Brabant | Charleroi
Gembloux | LuikLa Louvière
Luxembourg | MonsNamen
Namen2 | Oostkantons
 Vakbladen Koeling | Architect. | Energie | Licht
Transp  | Eurostat+Face | Bosrevue
 Media MediaSpecs | MM | ww-mediatips
 Kaarten               Geoportail Wallonie | kaart BE
Kadaster | OpenStreet | ViaM
 Diversen Maastricht CijfersNL
 Goed Nws World's Best News (idem NL) Meer
   
W A A L S E   L I N K S
w = speciale Waals Weekbladpagina

Aardbevinkjes
Afkort. overheid
    NL FR
Afvalplan tot 2025
Agrarisch(e)
    hulp+info
    marktprijzen
    rapport NLs
        idem FR
Agroforesterie
Alimentatie-info
Alimentatietool
Autoprijzen
Bedrijfsleven
    Aanbestedingen
    Deelnemingen Wal
    Aftrekposten
    Clusters
    Faillissementen
    KVK Bel Lux
    Landbouwsubsidies
    Stopzettingen
    Zakendoen w
Beroemde Walen w
Bij de slager
Bijsluiters
Bivakplaatsen
Bomen, oud/mooi
   Boom v/h jaar
     Boom v/h jaar
Boshoutprijzen (PDF)
Boshoutverkoop
/ + 2
Bosonderzoek
Brandstofprijzen +2
Brievenbussen
Brussel=Kafka²
Brusselse overheden
Campers = Motorhomes
CardStop 078/170.170
Chiffres clés
Cijfers w
Circulaire economie
Demografie
Dialecten + VLA
Dichters
Dier aangereden?
   zie bericht onderin
Dierenwet
Droogtekaarten
17 Duurzaamheidsind
Elektriciteit
    Netwerk: Ores
    Netwerk: Fluvius
    Prijsvergelijking
    Groenste stroom
    Verbruik apparaten
Emissievrije zones
Energie
    Duurzame cijfers
    Energie Commune
    
(dat is de ex-Apere)
    CV-onderhoud
    PEB-bedrijven
    Prijsvergelijk + 2
Erfenis-info (NLs)
Erfenissimulator
NLs
Erfgoed
     Dienst AWAP
     Wet 2019
     Populaire uitleg
     Zoekmachine
Factcheck
     Vlaanderen
     België
     Nederland
     Internationaal
Familienamen
Feestdagen
Festivals
Fietsen in Wallonië +2
Flitspalen
Fijnstof = Luchtvervuil
Geneesmiddelprijzen
Gemeenten
     Alle Belg. gem.
     Belasting per gem.
     De 262 Waalse gem.
     Info per gemeente
     Borden
     Kaart Provincies
     Aardrijksk. namen
Geschiedenis Wall
Gratis water horeca
Grensarbeid
Grensdata.eu
Grondwatermeetstations
Grondwater info
Grondwater peilen
Grondvervuiling
GSM-masten idem
GSM-dekking
Herstelplan Get up
 idem
Hitlijst Albums
Hitlijst Singles
Huisdiervergunning
Hulpdiensten:
  zie Noodnummers
Huurcontract
Huurprijs, richtlijn
ID-kaart, toepassingen
Inflatieindex
Intercommunales
Internet
    Dekking breedb.
    Belgische topsites
    Colorpicker
    Domeincheck2
    Fotodataviewer
        idem uitleg
    Gratis foto's +2
      +3 +4 +5 +6
    Journalinks
    Links checken
    Mailfinder
    Mailtester
    MiniURLcheck
    Monitortest
    Privacyinsp.
    Shortcuts TXTpad
    Site-archieven
    Tekens / Bullets
    URL decoder
Jacht
    Daar jaagt men
    Gratis regels
    Jargon
(Vlaams)
    Perioden
Kaarten
     papieren
     portal
     hoogte
Kerstbomen
Kerstmarkten
Kijkcijfers
Label-info
Landbouwgrondkrt
Landb. grondprijs
Landvergelijker EU
Luchtkwaliteit BE
    Fijnstof Wall
    NO2 Wall
    SMS alarm
Maastricht
Marshallplan
Mazouttankcontrole
  controleurs
  idem via geluid
  mazoutprijs
Medische diensten
Media-bereik
Mediatipsw
Meldpunt fraude
    Idem
Minimumloon
Mobilehomeparkings
    Kaart / Lijst
    Zoekmachine
Molens
Monumenten: AWAP
Musea
Nationale parken
Natuurparken
Natuurreservaten
Nederwalen
Nieuwscheckers
Nieuwslinks
Noodnummers
    Vlaanderen
    Wallonië
Ombudsdiensten
Onderwijssysteem
Onderwijs Wallonië
Ongediertebestrijding
OpenDataWalloBrux
Openbaar ministerie
Openingsurengids
Open uren
Overheid
    Adminstr.: SPW
    Idem Agri Facebook
    De 9 overheden w
    Regeringsoverzicht
    Waalse parlement
         in Wikipedia
    Formulieren online
    Monarchie
    Overhedenlijst
    Staatsinrichting
Overstromingssite
    Risicokaart
    Idem actueel
Ozonwaarden
Parcs á conteneurs
      
zie Recyparcs
Patrimonium/Erfgoed
Picknickzones
Planten
    Beschermde planten
    Kwekers
Persvrijheidsmonitor
Politiek
    Mandaten: Cumuleo
    Partijen
    Termen
    Transparantie
   
Zie ook Verkiez.
Politiezones
Radio: DABzenders
Rechtbanken
Rechtsuitspraken Juridat
Reciparcs
Reisadvies
Rivieren
    NLse info
    Stroomgebieden
    Rivierendienst
    Waterhoogten
         Kayaks
    Watersnelheid
   
Zie ook Water
   
Zie ook Overstroming
Ruimt. orden.+bouw
    Regels in NLs
    Portal
    CODT / en 2
    Kantoren
Septic tank legers
Schrijvers
Sneeuwberichten
Spreekwoorden
Staatsblad
    idem zoeken
Statistieken
    Nat. Bank
    OESO
    Onderwijs
    Oostkantons
    IWEPS (Wal)
    Walstat
    Statbel (Bel)
Stemgedrag poitici
    Europa
   
België
Subsidies
    Agrarische
    EU voor Wallonië
    Grensprojecten
    giichets energie
    woningen1
    woningen2
    isolatie
    energie
    renovatie / in NLs
Successierechten
(NLs)
Taaltipsw
   Franse site over NLs
Tiny houses - regels
    
idem Info
Toerisme
    Portal
    Wandelzoekmachine
    Fietszoekmachine
    VTT-zoekmachine
    Cijfers
    Bedrijfsbezoeken
    Kortingsbonnen
    Labels
Tweedehands winkels
Uitgevers w
Uitspraken rechters
Vaarbrochure
Vaarwegen
Vakantieperioden
    Wallonië
    Andere landen
Verkeersinformatie
    Webcams idem
    Werk aan wegen
Verkeersregels
Verkiezingen
    Algemene info
    Wikipedia
    Inschrijven
    Prov/gem 2018
6jr
    Prov/gem 2012
    BE/Wal/EU 2019
5 jr
    BE/Wal/EU 2014
Vertaling
    Google / Linguee
    Deepl / Yandex
    Diction. TV5
Vervuilde locaties
Virtueel Luik
Vlaams Wrdnboek
Visinfo idem
Visvergunning
Vlaggen
Vliegbewegingen +2
Voedselbanken
Voedselwaakhond
    FAVV/AFSCA
Vogelbescherming
Vogelnamen FR/NL
Vogelpagina
Vreemdelingenzaken
Waarnemingen
    Flora/fauna
Water
   
Zie ook Rivieren
    Beleid (NLs)
    Hardheid
    SWDE
    Drinkwater
    Grondwater
Waterstofstrategie
Webcams
Wetgeving BE
Wild gewond?
Wild aangereden?
  
zie bericht onderin
Wind
    Molens
    Schaal BE/NL
    Omrekenen
Wintersport
Wolvenplan
Woningprijzen
Woningvoorraad

Ziekenfondsvergel.
Ziekenhuishygiëne
Ziekenhuizen
Zwarte lijst telesales
Zwarte lijst ondern


Uitfasering vervuilende auto's
Over het uitfaseren van vervuilende auto's in Wallonië is verwarring ontstaan door het terugnemen van voorstellen en het uitstellen van deadlines vanwege de gestegen levenskosten. Maar de Waalse overheid hanteert sinds vorige maand dit schema:
Per Personenauto's (M1) Aandeel
1/1/25   Zonder Euronorm
Euronorm 1,2,3
1/7/1992-31/12/2005
0,84%
1/1/26   Euronorm 4
1/1/2006-31/12/2010
7,03%
1/1/28   Diesel Euronorm 5
1/1/2011-31/8/2015
8,39%
1/1/30   Diesel Euronorm 6
(dus niet 6d of hoger)
1/9/2015-31/8/2019
9,73%
Of een auto tot M1 hoort is te zien op het kentekenbewijs in vak B. Welke Euronorm een auto heeft staat op inschrijvingsbewijs (grijze kaart) naast de code V9. Staat daar niets dan geldt de productiedatum.

Nederbelg stemt mee (EU en gemeente)
Buitenlanders die in België wonen mogen deelnemen aan de verkiezingen voor het Europarlement en de gemeenteraad maar niet aan die voor het federale, Vlaamse, Waalse, Brusselse, WalloBruxe en Duitstalige parlement en de provincieraad.
- Europees parlement: 9 juni
Men moet zich eenmalig en voor 31 maart in de Belgische woonplaats laten registreren in het kiezersregister. PDF-formulier in het Nederlands. Na goedkeuring krijgt de indiener bericht, en later een stemuitnodiging. Meer informatie
- Gemeenteraad: 13 oktober
Men moet zich eenmalig en voor 1 augustus laten registreren bij de gemeente. Formulier in het Nederlands. Na goedkeuring krijgt de indiener bericht, en later een stemuitnodiging.

Partijen Europees parlement

Fracties in het Europees parlement en de daarbij aangesloten Belgische en Nederlandse partijen.
De Vlaamse N-VA staat nog bij de conservatieve ECR maar overweegt aansluiting bij de EVP of Renew. De Nederlande fusiepartij PvdA/Groen Links moet ook nog een fractie kiezen
   
VP (chr. dem.) BE: CD&V + Les Engagées-CSP*
  NL: CDA + CU
S&D (soc. dem.) BE: PS + Vooruit
  NL: PvdA
   
Renew (liberaal) BE: MR + Open VLD
  NL: VVD + D66
   
ECR (conserv.) BE N-VA
  NL: JA21 + SGP
   
Groenen BE: Groen + Ecolo
NL: Groen Links
   
Links (extreem links) BE: PTB/PVDA
NL: Partij voor de Dieren
 
PP-DB** NL: Volt
   
ID (extreem rechts) BE: Vlaams Belang
   
Fractielozen NL: FVD
   
* Duitstalig België
** PP=We gaan door met de verandering
    DB = Democratisch Bulgarije

Bron / de 7 EU-fracties / Parlement.com
   
Peilingen verkiezingen 2024
eind maart 2024


Verkiezingsnieuws
RTBF Elections 2024 / VRT Kies2024
Alle kandidaten
Alle parlementen juni-verkiezingen
Stemtesten
RTBF / Le Soir / VRTBruzz
Laatste peiling
Eind april 2024

Verkiezingsuitslagen 2019

zetels (dus geen percentages):

Waalse ministerspagina
WalloBruxe ministerspagina

Federale regering

Dier aangereden?
Wie een dier heeft aangereden moet binnen 48 uur bij de politie via 101 aangifte doen, dat is ook van belang voor de verzekering*. Daarom kunnen ook wat foto's gemaakt worden. Een aangereden dier meenemen is strafbaar, de politie haalt het dier op. Ook als een dier na een aanrijding is doorgelopen moet aangifte gedaan worden. Wie in het bos een dood dier ziet, moet dat liefst niet aanraken of te dicht benaderen. Als het een wild zwijn is moet de Waalse bosdienst DNF gebeld worden: 081 33 58 50. Voor ander wild is er de wildgezond­heidsdienst van de Luikse universiteit: 04 366.40.62. De site waarnemingen.be heeft een pagina Roadkill waar men in het verkeer gedode dieren kan melden. Voor een niet dood maar gewond dier is er het Centre de revalidation.
* In het kleine omnium dekken de meeste verzekeraars aanrijdingen met wild. Meer info

=========================

Aardgas (methaan) onder druk = CNG = GNC gaz naturel comprimé. Propaan/butaan = LPG = GPL gaz de pétrole liquéfié Vloeibaar aardgas = GNL gaz naturel liquéfié (LNG)
Energiecentrales
TGV = turbine gas vapeur (Vlaams: STEG)
TAG = turbine à gaz
Turbo Jet = Turbojet
Cogénération = warmtekrachtkoppeling
Thermique classique = klassiek gestookte centrale