Normale steden hebben één gemeenteraad, Brussel heeft 19 gemeenteraden plus een gewestparlement met 89 zetels. Maar daarnaast hebben Vlamingen en Franstaligen ook nog hun eigen Brusselse parlementjes, en dan er is ook nog een gezamenlijk Brussels parlementje (dat heet de Gemeenschappelijke gemeenschaps-commissie). Alle parlementjes hebben eigen voorzitters en eigen gebouwen. Hun voorzitters verdienen 14.000 euro per maand, fractieleiders 12.000 euro, gewone leden 6.750. Meer bij Knack
In Brussel is ook het federale parlement gevestigd en het Vlaamse parlement en het Europese parlement. Met de eigen Brusselse parlementjes mee zijn dat er 7 in totaal, vermoedelijk een wereldrecord. Het Waalse parlement zetelt in Namen, het Duitstalige Belgische parlement zetelt in Eupen.

Dit zijn de 9 hogere overheden van België, en dan zijn er ook nog provincies en ook Brussel is formeel nog een eigen provincie, al heet die hier Arrondissement, met een eigen gouverneur, die hier Hoge Ambtenaar heet. Puur Kafka, schrijft Knack, maar Brussel is feitelijk Kafka voorbij.

AANVULLING
Nog wat cijfers (uit Knack) over Brussel, in aanvulling op het bericht van vorige week:
De Brusselse gewestregering heeft 357 medewerkers, de Vlaamse regering maar 258.
Brussel heeft 166 uitvoerende politici met een functie (mandatarissen), dat zijn er meer dan die in Parijs en Berlijn samen.
De Brusselse minister-president heeft 80 medewerkers, de Vlaamse evenknie 37.
Een vereenvoudiging van het Brusselse bestuur kan rond de miljard euro per jaar opleveren.
Wie carsharing wil regelen in Brussel oet spreken met 19 schepenen, 19 gemeentelijke ambtenaren, de minister en zijn medewerker, en nog wat gewestelijke ambtenaren, in elke normale stad zijn hooguit 5 gesprekken voldoende.
Brussel heeft rond de 3000 afgeleide mandatarissen waarvan het nut voor de bevolking niet duidelijk is.
Er zijn zo veel bestuurlijke vereniging in Brussel omdat de Franstalige meerderheid in de stad daarmee de taalwetten kon omzeilen die niet gelden voor verenigingen. Er verenigingen worden ook niet democratisch gecontroleerd.
Het bestbetaalde Brussel parlementslid is Fouad Ahidar, een socialist (althans: SP.A), die in 2017 181.000 euro verdiende.