Verschillen in zakendoen België / Nederland

 

Nederlandse openheid in België onbeschoft
"Een ruwe verkondiging van de eigen mening is in Nederland een teken van eerlijkheid, maar in België ziet men het als lomp en onbeschoft. En andersom is het in België een beleefdheidsvorm om niet direct een tegengestelde mening te verkondigen, maar in Nederland komt dat over als onbetrouwbaar, geniepig en vals." Dat zegt  cultureel psycholoog Keyvan Shahbazi in De Volkskrant (NL). Meer voor 39 cent via Blendle

 

Jaknikkers

"In België zijn meer jaknikkers, in Nederland vragen spelers meteen: waarom doen we dit?" Dat zegt de Vlaamse voetballer Tom van Hyfte die na de Nederlandse clubs MVV en Roda zelfbewuster terugkeert, naar Beerschot Wilrijk. Dat meldt De Limburger.

 

"Nederlander bang voor Belgische baas"
Belgische managers maken furore in Nederland. En volgens Het Laatste Nieuws zijn Nederlandse werknemers als de dood voor hun Belgische baas, omdat die zijn zin doordrijft. De voorzitter van de Nederlandse KvK in Brussel nuanceert dat door te zeggen dat de Nederlanders zolang de zaken goed lopen, de Belgische orders aanvaarden. "Daarvoor is de Nederlander zakelijk genoeg". Ervaringsdeskundige Heller (ex-ING) geeft wat tips voor Nederlanders met een Belgische baas: "Geef nooit ongevraagd advies, toon geduld, praat niet direct over je privéleven en luister goed. Vooral naar wat een Belg niet zegt". 

Nederlandse zakenman te amicaal
Een Waalse zakenman is minder snel tot een compromis bereid dan een Vlaming. Beide gebruiken zakenlunches om een zakenrelatie beter te leren kennen, Nederlanders en Duitsers vinden dat tijdverlies. 
Dat zijn enkele bevindingen van de studente Charlotte Reyskens die over de zakengewoonten schrijft in haar eindverhandeling voor de Universiteit Hasselt. Vlamingen vinden Walen in onderhandelingen vaak vaag en langdradig, Walen vinden Vlamingen soms bot, kort en to the point. Walen storen zich aan het tutoyeren en de amicaliteit van Nederlanders. Zowel Vlamingen als Walen omzeilen conflicten door niet te beginnen over meningsverschillen. Nederlanders doen dat wel. Buitenlandersv vinden Belgen betrouwbare zakenpartners, ook zonder schriftelijk contract. Vlamingen en Walen staan erom bekend dat ze via hun talloze informele netwerken dingen kunnen 'regelen'. Meer bij De Standaard


Leiding geven
In Nederlandse bedrijven wordt vooral gekeken naar wat je kunt, in België meer naar wie je kent. Nederlanders zijn de gemakkelijkste mensen om te managen, omdat ze de waarheid recht in je gezicht zeggen. Natuurlijk moet je af en toe wel de overlegcultuur in toom houden. Maar als je een beslissing neemt, wordt die ook zonder problemen geaccepteerd. Wat dat betreft is Nederland een schitterend land om business te doen.
De Belgische topman Rudi De Becker van het Nederlandse handelshuis Hagemeyer in De Standaard (2006)

Een Nederlander die directeur werd van een Belgisch bedrijf zette meteen zijn deur voor iedereen open en gaf iedereen inspraak. Geleidelijk aan vertrokken er steeds meer mensen uit het bedrijf. Hij ontdekte uiteindelijk dat het personeel dacht dat de directeur niet wist wat hij wilde, de directeur vroeg immers aan het personeel om mee te denken. Dat moest wel fout aflopen met dat bedrijf. Daarom gingen ze maar alvast. De directeur heeft er niet lang gewerkt.
Een praktijkgeval uit een boek over verschillen tussen Nederlanders en Belgen

"Belgen zijn makkelijker bereid zich in te zetten voor de onderneming, het plichtsbesef is wat groter." 38 uur werken en netjes om 5 uur vertrekken is hier echt ondenkbaar, zegt hij, werknemers maken zonder problemen overuren.
Directeur Johan de Koning van uitgeverij Standaard/Manteau in het personeelsblad Enter van de eigenaar, PCM Uitgevers.

In België vertelt de directeur tijdens een vergadering wat er moet gebeuren. In Nederland moet er altijd con-sen-sus zijn. De meest voorbeeldige Nederlandse manager is een kleuterleider, lijkt het wel eens. 
Consultant Paul Wouters in NRC Handelsblad 


Bedrijfshiërarchie
"Belgisch personeel is zich meer bewust van hiërarchische verschillen. Maar we gaan niet blindelings in op wat de hiërarchische overste zegt, wij hebben pas respect als die overste ook met kennis, als een autoriteit kan oordelen. Wij horen dat oordeel aan, discussiëren kort en handelen". 
Directeur Willems van uitgeverij Standaard/Manteau in het personeelsblad Enter van de eigenaar, PCM Uitgevers.

Nederland heeft toegankelijke superieuren en een veel plattere bedrijfshiërarchie dan België. 
Directeur Philip Charls van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg, tijdens een presentatie

Hieronder o.m. praktijkopmerkingen over de zakelijke omgang met Fransen, maar hoogstwaarschijnlijk gelden die evenzeer voor zakendoen in Wallonië.

 

Presentaties, vergaderingen
Fransen houden niet van 1-2-3-presentaties waarin bondig uiteengezet wordt wat bereikt kan worden en wat het mag kosten. Ze willen eerst persoonlijk contact opbouwen. Je moet laten zien dat je eruditie hebt, levenservaring. Er moet iets gebeuren tussen jou en je zakenpartner voor je zaken gaat doen.
Mediaconsultant Maarten Noyons, Marseille, geraadpleegd door EZ (Bron: NRC)

De indirecte manier van handelen heeft te maken met het grotere belang dat wordt gehecht aan eer. Iemand in een vergadering direct aanvallen getuigt niet van goede smaak. Problemen op tafel leggen, zeggen wat je wilt en meteen een beslissing nemen, dwingt de ander openlijk positie te kiezen, en misschien te verliezen. Resultaat: beslissingen worden vooraf genomen, of achteraf, maar in elk geval buiten de vergadering. 
Sander Nieuwenhuizen van bouwmaterialenproducent Lafarge. (Bron: NRC)

Als Fransen een recht-toe-recht-aan Amerikaanse presentatie bekijken dan denken ze: wat een onbenul. Een presentatie moet bewijzen dat je over intellectuele capaciteiten beschikt.
Sander Nieuwenhuizen via NRC

Voor Fransen zijn vergaderingen niet bedoeld om beslissingen te nemen maar om ideeën uit te zetten en iedereen de gelegenheid te geven zijn gedachten verder te ontwikkelen. Het collectieve proces van Nederlanders, dat ideeën vermaalt tot er consensus is, wordt door de Fransen gezien als een vorm van spelbederf.
Socioloog Philippe d'Iribarne (NRC), schrijver van Eer, contract en consensus, een boek uit 1993

In Nederland zullen de verschillende niveaus op  vergaderingen een consensus zoeken. In Frankrijk daarentegen hebben de leidinggevenden de beslissing al genomen vóór de vergadering.
Professor Paul Verluyten van de UvA in het neiuwsblad van de Orde van den Prince (2007)

 

De Gentse haven fuseerde in 2018 met die van Vlissingen en Terneuzen tot North Sea Port. De Lage Landen.com zocht uit hoe het is verlopen. (Lang artikel, 3 euro) Zakelijk gezien wel goed, en er is het bekende cultuurverschil. Quote 1: "Voortvarend is in Nederland een positief woord, in Vlaanderen is het iemand die te veel risico neemt." Quote 2: "Belgen zeggen niet snel hun mening in een vergadering, ze zwijgen en kijken de kat uit de boom. Soms laten ze iets bezinken en proberen de kwestie daarna in een parallel circuit buiten de vergadering om in vraag te stellen.” Quoet 3: : "Nederlanders hanteren meerjarige investerings-programma’s en daar wijkt men niet graag van af, in Vlaanderen ga je eens bij een minister langs en schuif je een nieuw project ertussen."


Assertiviteit
In het zakendoen zie je terug wat Franse kinderen op school leren: naar de meester luisteren en niet assertief zijn. Franse ontwerpers bijvoorbeeld stappen niet zoals hun Nederlandse vakgenoten zelf op bedrijven af als ze iets aan te bieden hebben. Fransen wachten tot ze gebeld worden. 
Mediaconsultant Maarten Noyons, Marseille, geraadpleegd door EZ (Bron: NRC)

Nederlands/Belgisch zaken doen
OKT 2012 - Als een Nederlander zaken wil doen met een Belg dan kan hij beter gevoelige onderwerpen vermijden, zegt de Nederlander Buddingh’, die kookovens voor in de tuin exporteert naar België. Zelf is hij niet zo subtiel:
● Belgen zeggen nog wel eens ja als ze nee bedoelen
● Belgen leggen afspraken nog wel eens in hun

   voordeel uit
● Een Belg doet geen zaken zonder persoonlijke relatie
● Een Belg denkt snel dat Hollanders de baas willen

   spelen
● Nederlanders mogen geen grapjes maken over de

   Rode Duivels, Belgen wel
Meer bij z24.nl 


Diversen
Dat oeverloos doordebatteren, problemen onder het tapijt schuiven, dat maakt dat Frankrijk zo vastzit en moeilijk hervormt.
Nog eens Sander Nieuwenhuizen

Belgen gaan werken om geld te verdienen, Nederlanders om zich te ontwikkelen. Daarom ook vragen die zoveel bijscholing en vorming. Belgen vinden het een zwakte om te tonen dat ze zich laten bijscholen. 
Consultant Paul Wouters in Het Nieuwsblad

Er zijn mentaliteitsverschillen tussen Vlamingen en Walen. Walen zijn veel ideologischer. Ze praten en filosoferen vaak te lang alvorens in actie te schieten. Vlamingen zijn meer dynamisch. Ze staan ook meer open voor alles wat nieuw is. 
Directeur-generaal Alain Gerlache van de RTBF

Sociale groepen zijn belangrijk voor Fransen. Een Nederlandse ondernemer moet iemand hebben die tegen zijn zakenpartners kan zeggen: C'est quelqu'un de bien - hij is oké. De cultuur is meer gesloten
Nog eens Sander Nieuwenhuizen

Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in België moeten zich realiseren dat ze beginnen met een achterstand „Nederlanders vinden Belgen aardig en gezellig. En ze denken: dat is omgekeerd ook zo. Maar Belgen hebben geen enkel warm gevoel bij Nederlanders. Ze vinden ons arrogant. Über-Hollanders.”
Directeur Philip Charls van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg in NRC Handelsblad

Een Nederlanders bouwt met een Vlaming heel langzaam een relatie op; bij een Vlaamse zakenlunch gaat het niet om het eten maar om het opbouwen van een relatie. 
Directeur Philip Charls van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg tijdens en presentatie

Belgen zijn trouw aan merken, veel sterker dan Nederlanders. In 90% van de Belgische huizen zijn lichtschakelaars van één merk te vinden, Niko. Nederlanders hebben geen idee van welk merk hun schakelaars zijn.
Adviseur Danny Saerens in NRC Handelsblad

Een Nederlands reclamebureau maakte een reclamecampagne voor de Vlaamse herenmodezaak Piet Thielen. En het kwam met de slogan "Wat is een man zonder Hugo Boss, wat is een man zonder Piet?". Maar in het Vlaams betekent "piet" ook het mannelijke geslachtsdeel. Dat wist het bedrijf niet en daardoor was het bijna een klant kwijtgeraakt. 
NRC Handelsblad

"In Nederland laat je als manager je mensen heel vrij. Je geeft ze een opdracht en een week later vraag je hoe het ermee staat. In het begin deed ik dat in België ook. Dat ging stroef. Toen ik ging vragen waarom, kreeg ik het verwijt dat ik ongeïnteresseerd was. In Nederland zien werknemers het als een vorm van wantrouwen wanneer je over hun schouders meekijkt. In België is het een blijk van interesse."
NRC Handelsblad