De vorige mediatips op een rijtje


Uitpers

Waals Weekblad Mediatip
Het Nederlandstalige Belgische
webzine voor internationale
politiek Uitpers werkt met
vrijwilligers en vraagt van de
lezers alleen een vrijwillige bijdrage.
Er is ook een nieuwsbrief
 
Meer info


Volgende: Architraaf 207

Waals Weekblad Mediatip
Het gratis online Nederlandstalige Belgische architectenvakblad Architraaf nr. 206 gaat o.m. over rekenfoutverbetering (met schema's), gerealiseerde ontwerpen, toeristische geoheritage, inschrijving Waalse architectuurprijs.
Zie de PDF (NLs of Frans).

Volgende: Ardenne wallonne 158

Waals Weekblad Mediatip
Nummer 157 van het Franse
blad Ardenne wallonne
is een special over het Franse
grensplaatsje Revin. Met o.m. de
eerste wereldoorlog, de industrie,
de cultuur en de geschiedenis
178 pagina's, 25 euro.
Inhoud / Online bestellen

Volgende: Axelle (af en toe eens)

Waals Weekblad Mediatip
In het jan./febr.-nummer van het feministische Franstalige Belgische maandblad Axelle o.m.:
 Zijn vrouwelijke filmmakers een tegenwicht voor mannelijk chauvinsime? en Meer dan de helft van de vrouwen heeft geen E1000 euro pensioen per maand


Volgende: Belgium Holland Magazine

Waals Weekblad Mediatip
In het winternummer van het Belgium-Holland Magazine van het Nederlands-Belgisch Centrumo.m.:
Moet Vlaanderen aansluiten bij Nederland? / detacheringen / belastingzaken / grenskwesties / pensioenzaken / de onafhankelijkheidsstrijdBlik op de Ardennen volgende 28

Waals Weekblad Mediatip
foto
Nr 27 van het gratis PR-blad
Blik op de Ardennen gaat
onder meer over onbekende wandelingen, prima terrasjes,
Plas-chocolade, het Euro Space
Center, een hotel voor bubbels
en de Gaume
Online lezen / Gratis abonneren


Bruzz elke week

Waals Weekblad Mediatip
Nr.14/4 van het gratis
Nederlandstalige Brusselblad Bruzz gaat onder meer over
een clandestien café dat
gewoon open is als je het wachtwoord kent.

Lees het online gratis

Volgende: Financité nr 62 (kwartaal)

Waals Weekblad Mediatip
Het gratis Franstalige geldblad Financité 61 bevat een groot dossier over bankrekeningen en de banken die een nieuw verdienmodel zoeken. Verder o.m. de overlevingsstrategie van het kapitalisme en: PayPal, handig maar gevaarlijk?
Gratis PDF downloaden

Volgende: Faire news nr 9 

Waals Weekblad Mediatip
Nr 8 van het gratis Waalse renovatiekwartaalblad Fai-Re-News
 gaat o.m. over
4 renovatie-voorbeelden uit de praktijk, met o.m. de ombouw naar een gîte, en een houten dak op een stenen huis.
Gratis PDF-bestand.

* Volgende: ForêtNature 157 JAS (Facebook)

Waals Weekblad Mediatip
foto
In Nummer 157 van het
Franstalige Waalse bosvakblad Forêt Nature o.m.: boshoutprijzen,
de jakhals, de wolf, waterloopbeheer, en:
wordt de atlasceder
een Waalse boom?
Abonnement of los voor 15 euro


Volgende: Imagine 142

Waals Weekblad Mediatip
Nr 140 van het sociaal-ecologische Waalse blad Imagine gaat o.m.
over "de rijken die ons ruïneren",
het nieuwe klimaat in de
wijnsector, de macht van de
moeders, prachtige wilde planten. 
 Meer over het
actuele nummer

Volgende: Itinéraires Bio 58 mei jun

Waals Weekblad Mediatip
Nr. 57 van het gratis en goede
Waalse bio-blad Itinéraires Bio
hjeeft een dossier over bio monogastriques (dieren met 1 maag),
46 Waalse bioprojecten, gezonde grond, agenda, interviews, enz.
  Gratis online of op papier via info@biowallonie.be

Volgende De Lage Landen: 2/2021

Waals Weekblad Mediatip
 Het kwartaalblad De Lage Landen 1/2021 gaat o.m. over Nederbabylon: Nederlands, Vlaams of Hollands? / Afscheid van de natuurlijke Noordzee / 25 boekrecensies / De troost van bomen
4 euro per artikel online
jaar-abt. online 40 euro

Volgende: La Lettre du Patrimoine 62

Waals Weekblad Mediatip
Nr 61 van het gratis Waalse erfgoedblad La Lettre du Patrimoine  heeft een groter formaat en een betere layout. De inhoud blijft: archeologie, restauratie, scholing, publicaties en agenda Gratis online
 en gratis als papieren abonnement

Volgende: Landschap  2020/1

Waals Weekblad Mediatip
Nr 2020/3 van het Vlaamse
kwartaal-natuurblad Landschap,
is recent pas verschenen,
het gaat o.m. over boomkikkers,
Hoge Venen, Rur en Swarzbach.
 
Los 5 euro + porto.
Jaarabonnement 22 euro

Le Cemaphore 156

Waals Weekblad Mediatip
Nr. 155 van het gratis Franstalige mobiliteitsblad Le Cemaphore  
gaat o.m. over emissievrije
zones (welke auto's waar
geweerd worden), autodelen, fietssubsidie, twee soorten
 30 km-zones.
Lees de PDF online

Volgende: Les Amis de l'Ardenne 66

Waals Weekblad Mediatip
foto
Nummer 65 van het Franse
historisch/literaire Les Amis de l'Ardenne (€12) gaat over de Vlaming Thomas Owen. Hij schreef in het Frans fantastische verhalen en wordt vaak in één adem genoemd met de Gentse horror-schrijver Jean Ray. Owen overleed in 2002 

Volgende: Les Info's RND 2e kw

Waals Weekblad Mediatip
In 2020/1 van het gratis Franstalige
Waalse bos/hout/steenblad
Les Infos RND o.m.: ecotoerisme
in de Ardennen, een nieuwe
studierichting: bosrecreatie,
de boshoutcrisis, een gitaar van gerecycled.
Gratis als download

Volgende: Les nouvelles de l'agriculture NR 12

Waals Weekblad Mediatip
foto
Nr 12 van het gratis Frans- of Duitstalige Les nouvelles de l'agriculture gaat o.m. over de verdubbeling van de zelf-voorzieningsgraad bij groente, sterk uiteenlopende grondprijzen, samenleven met de wolf
  Franse PDF / Duitse PDF

Volgende: Médor 23 zomer

Waals Weekblad Mediatip
Het lentenummer van het
Waalse nieuwsmagazine Médor
gaat o.m. over werken bij Deliveroo, beroemde Belgische biljartballen,  verzet tegen toeristenhutten in het bos, protest tegen het verbod op hoofddoekjes,
17 euro los, of als abonnement
Men kan coöp-aandelen Médor kopen

Volgende MO 138 winter

Waals Weekblad Mediatip
In nr. 137 van het Vlaamse mondiaal magazine MO* o.m.: ambities van China niet elk jaar een klimaattop nodig China en de WHO illegaal hout uit Oekraïne eigen kamer voor Utrechtse daklozen
Los voor 7,50 euro, een aantal artikelen gratis op internet

Volgende: Neerlandia 2

Waals Weekblad Mediatip
foto
Nummer 1/2021 van het Vlaams/Nederlandse kwartaalblad Neerlandia gaat o.m. over Samenwerking NL + Vla, een snellere trein Brussel-Amsterdam, onderwijs in Frans Vlaanderen, de Franse uitspraak van de Vlamingen
Inhoud / Abonneren (€ 37,50)

Volgende: Politique

Waals Weekblad Mediatip
Het decembernummer van het
Franstalige Belgische kwartaalblad Politique gaat o.m. over milieu-
ongelijkheid, mobiliteits-
ongelijkheid, sociale
ongelijkheid, koolstof-
belasting en de Green Deal.
 Inhoudsopgave

Volgende Sampol

Waals Weekblad Mediatip
In het Nederlandstalige politieke blad
SamPol van april o.m.:
De extreemrechtse dreiging (zoals De Onfatsoenlijken en De rol van de vakbeweging) Duurzame materialen  De vervuiler moet betalen.
50 euro per jaar
 
Veel artikelen ook gratis online

Volgende: Septentrion 2 / 2021 elk halfjaar

Waals Weekblad Mediatip
Septentrion 2, het Franstalige halfjaarmagazine over Nederlands-
talige cultuur, gaat o.m. over een
groot onderzoek naar Nederlanders
en Vlamingen die in het buitenland
hun oude cultuur en taal
levend houden. 
2
9 euro los. Inhoudsopgave.

The Bulletin

Waals Weekblad Mediatip
Het Engelstalige Belgische buitenlandersplatform The Bulletin
heeft in verband met de populaire staycations een serie met
korte profielen van bezoek-
waardige steden. Deze week
was dat Arlon.
 Zie The Bulletin

Volgende: Terres Ardennaises 150

Waals Weekblad Mediatip
Nummer 148 van het Franse
blad Terres Ardennaises
(over de Franse en Waalse
Ardennen) schrijft onder meer
over het viaduct du Châtelet
bij Charleroi
.
Het blad kost 9 euro.  
 Meer info en online bestellen

Volgende: Touring 264

Waals Weekblad Mediatip
In  online nr 263 van het gratis
 Nederlandstalige magazine van
Touring o.m.: rijden met een
elektrische driewieler, toeristische
 tips voor Tournai en Haspengouw,
 met de e-bike op vakantie,
 e-bike design duel BE/NL en de elektrische riksja.

Volgende: Vivre Wal 52

Waals Weekblad Mediatip
foto
Nr. 51 van het gratis Franstalige
PR-blad Vivre la Wallonië gaat
o.m. over de vaccinatie en de
-centra, corona-vergoedingen
 voor bedrijven, een Waalse
agenda, wolven en Bastogne en omgeving
 Download of lees online

Volgende: WAB zomer

Waals Weekblad Mediatip
Het gratis Engelstalige Waalse PR-blad WAB-magazine (lente) gaat o.m. over de bijzondere Waalse Marie du Chastel, Vrouw van het Jaar vanwege haar verdiensten voor het KIKK-festival en andere digitale projecten. En over de exportprijswinnaars
Lees de PDF online

Wacy fietsnieuws

Waals Weekblad Mediatip
Nr, 22 van het Franstalige
fietsblad van de Waalse overheid, Waby, gaat o.m. over speciale fietsstraten, een servicebureau voor bedrijfsfietsen, verlichting, nieuwe paden, subsidie, en fietsboxen in Namen.
Lees de PDF online


Volgende: WAW zomer

Waals Weekblad Mediatip
Het lentenummer van de
Nederlandstalige Waalse kwartaal-
glossy WAW bevat onder meer een dossier over Waalse wijngaarden, toeristische tips, kunst, cultuur, bedrijfsleven, een bierroute.
 Los online 3,99, per jaar online 15,50, op papier 22,50

Volgende: Wilfried 15

Waals Weekblad Mediatip
 In nr. 15 van het Franstalige
Belgische politieke kwartaalblad Wilfried o.m. frietbaronnen, culturele stammenstrijd in en buiten oude en nieuwe sociale media, en:
Vilvoorde, het Brusselse Brooklyn. Inhoudsopgave en online bestellen (12,50 euro).
Men kan coöp-aandelen Wilfried kopen..

Wilfried specials

Waals Weekblad Mediatip
 De laatste special Franstalige
Belgische politieke kwartaalblad Wilfried gaat over Zones à défendre,
dus natuurbescherming en ecologie. met o.m. 40 pagina's foto's en 10 grote interviews met onderzoekers, activisten en politici
 19,50 online te koop
Men kan coöp-aandelen Wilfried kopen

Wilfried Vlaamse editie

Waals Weekblad Mediatip
 Nummer 2 van de Vlaamse editie
van het Belgische politieke
kwartaalblad Wilfried gaat vooral
over Wallonië en de grens met
Frankrijk, maar ook over de
toekomst van het land.
Inhoudsopgave en online
 bestellen (12,50 euro)
Men kan coöp-aandelen Wilfried kopen
BIJZONDERE VERMELDINGEN

Apache

Waals Weekblad Mediatip
Rond 85.000 parketdossiers gaan
over corona-overtredingen.
30.000 daarvan zijn voor de politierechtbanken die daarin
dreigen te verdrinken. Een deel
van die rechtszaken zijn geheim,
de pers protesteert.
Meer bij ApacheWaals Weekblad Mediatip
De actualiteit volgen vanuit een ecologisch-sociaal-kritisch Belgisch perspectief ? Dat kan quasi-dagelijks via het onafhankelijke e-zine De Groene Belg (°2009), geredigeerd door journalist/docent Jan-Pieter Everaerts. Proefabonnement ?
mediadoc.diva@skynet.be

SPECIAL

Waals Weekblad Mediatip
Nr 2020/4 van het Vlaamse kwartaal-natuurblad Landschap heeft 15 pagina's over wolvensporen, met veel foto's en tekeningen.
Los 5 euro + porto.
Abonnement 22 euro