Koeterwaals
Als iemand onbegrijpelijk praat dan zegt een Waal: il parle chinois. Nederlanders zeggen: hij spreekt koeterwaals. Dat woord heeft niets met het huidige woord Waals te maken. Het komt vermoedelijk van de naam van een oud volk, de Volca. Dat werd later Walch en weer later Waals. Vroeger werd in Nederland elke Franstalige een Waal genoemd. Als iemand geld schuldig was "aan Duitsen en Walen", dan stond hij in het krijt bij Jan en alleman.
Meer bij NRC Handelsblad