Cabinet/kabinet
Wallonië heeft wel een aantal ministres maar er is slechts één ministère. Dat heet Service public de Wallonie SPW. De ministersploeg (Wallonië heeft geen staatssecretarissen) heet niet zoals in Nederland het kabinet. Le cabinet staat hier voor de groep partijgenoten (cabinettards) die elke minister voor de duur van zijn ministerschap om zich heen heeft (en uit de overheidskas betaalt) en die dient als partijpolitieke buffer tussen de ministers en de op afstand gehouden neutrale ambtenaren van de SPW.