Chique/chic
Het Franse woord chique betekent niet: smaakvol, dat schrijf je als chic (ook in het Nederlands). La chique heeft (althans in het Belgisch Frans) wel allerlei andere betekenissen, zoals cadeautje, kauwgom en dronken. Mordre sur sa chique is moed houden of zich beheersen. Une chique is niets of een klein beetje. Un bout de chique is een klein opdondertje (een klein mensje, niet een kleine klap). Jouer aux chiques is biljarten, couper la chique is de mond snoeren. Avaler sa chique is de pijp uitgaan. En le chiqué is bluf.