Fosse septic
Het begrip fosse septic moet geleidelijk aan uitsterven. Het staat voor een septische put. Septisch betekent dat het iets aanzet om te verrotten. Vroeger was de septische put heel gebruikelijk als een privé rioleringsput bij huizen in het buitengebied. Ze zijn er nog wel, maar in Waalse gebieden zonder riolering is tegenwoordig een echte afvalwaterzuiverings-installatie verplicht, al beseft niet iedereen dat.