Kot - koten
Wij schreven over studentenkots maar dat moet studentenkoten zijn, melden enkele lezers terecht. (Weliswaar is het meervoud van lot ook loten, maar wij zeggen weer wel pot potten / bot botten / zot zotten). Het Franse meervoud is wel kots.