Clapper
Alleen in het Belgisch Frans mag je zeggen: Elle m'a clappé la porte au nez (ze sloeg de deur voor mijn neus dicht). Een Fransman noemt dit klappen claquer, als hij clapper zegt dan bedoelt hij klakken
(met de tong).