Brotcher
Het Belgisch Franse woord brotcher is in Frankrijk onbekend. Het staat voor viezigheid die door vingers of tenen glipt. Met blote voeten in een koeienvlaai? Ça brotche. Bron: Comment parler le belge