Belgisch
Er zijn typisch Belgische begrippen, die hier aan beide kanten van de taalgrens gebruikt worden, maar niet in Nederland en Frankrijk. Wat Nederlanders een betaalrekening noemen is voor Vlamingen een zichtrekening, en de Walen gebruiken hetzelfde begrip: compte vue. De Fransen spreken van een compte courant.