Échevin
Alleen in het Belgisch Frans heet een wethouder l'échevin. De Fransen noemen die gemeentefunctionaris adjoint du maire. De Vlamingen spreken van een schepen. Het woord komt van het Lotharisch Franse woord skapin, dat rechter betekent. Het college van b en w (het schepencollege) heet tegenwoordig in Wallonië het collège communal, het gemeentecollege dus. De Fransen zeggen collège municipal.