Fabrique d'église
De fabrique d'église (in het Vlaams de kerkfabriek) is niet letterlijk een kerkfabriek. Het is een publieke organisatie van katholieke kerkdienaren en leken die samen de eigendommen van een RK parochie beheren. De kerkfabrieken vallen zowel onder de kerkelijke als de burgerlijke overheid (die in België vrijwel alle kosten van de katholieke kerk betaalt). Het bestuur van de kerkfabriek is de kerkraad, de Conseil de fabrique.