Élections sociales
Élections sociales zijn verkiezingen voor ondernemingsraden en werkcomités. Ze worden weer gehouden in mei 2012. Daar is een zeer uitgebreid stappenplan voor. In private bedrijven met gemiddeld 50 werknemers in 2011, worden in 2012 de leden gekozen voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. In bedrijven met gemiddeld 100 werknemers gebeurt dat ook, maar daar worden tevens de leden van de ondernemingsraad gekozen. Meer info