Un jour de pont
Op de site van het Parc conteneurs in Marche staat bij de sluitingsdagen ook: le pont du 20 juillet. Nu is un jour de pont een brugdag, een vrije dag die aansluit bij een andere vrije dag. 21 juli was de vrije nationale feestdag, een donderdag. Vrijdag de 22ste was zo'n brugdag. Maar in het Belgisch Frans wordt het begrip pont dus ook wel gebruikt vanaf de laatste werkdag, zodat le pont du 20 juillet betekent: de brug die begint op 20 juli (en loopt tot en met het weekeind).