Dringuelle
Alleen in het Belgisch Frans bestaat het woord dringuelle. Daarin is drinkgeld te horen, het staat dus voor een fooi (wat de Fransman un pourboire noemt). Maar het betekent ook "incidenteel zakgeld" (argent de poche in het Frans) en steekpenningen (in het Frans un dessous-de-table).