logo

G E Z O N D H E I D S Z O R G

Veel huisartsen, toch een tekort
aug. 2020 Met het aantal huisarts-vergunningen per 100.000 inwoners neemt België een middenpositie in ten opzichte van de buurlanden. De meeste huisartsen heeft Griekenland: 607 per 100.000, de minste Polen: 238. België heeft 45% huisartsen boven de 55 jaar (Nederland: 25%). Er is een groeiend huisartstekort in het land en dat wordt almaar erger door de ook vergrijzende artsen. Hier staan alle cijfers

Hoe kom je van 9 zorgministers af?

mei 2020 Dat België 9 ministers/ staatssecretarissen heeft die over gezondheid of delen daarvan gaan vindt iedereen al heel lang buitengewoon onwerkbaar, nu hebben de Waalse liberalen dat ook ontdekt, blijkens uitspraken hierover van voorziter Bouchez. Meer bij de Newsmonkey. Zes van deze negen werken voor Franstalig België.

België de apothekenkampioen van de EU

mei 2020 België staat samen met Malta bovenaan in de ranglijst van EU-landen met de meeste apotheken. Hierboven alleen deze regio, de hele grafiek (van Statista) staat hier.

Alle buren hebben meer psychiaters

mei 2020 Duitsland is de Europese psychiaterkampioen, België heeft veel minder psychiaters dan de omringende landen. Deze grafiek vergelijkt alleen met de regio, Eurostat laat alle EU-landen zien en enkele niet-leden.

Zorg: hier veel waarde voor het geld

april 2020 - In deze coronatijd komen verschillen in de zorgsystemen wat meer naar voren. Duitsland lijkt het goed te doen, maar het land staat niet in de top 10 van de kwaliteitsranglijst van de zorgsysteem in de EU, de Euro Health Consumer Index, België staat in de top 5. Qua waarde voor het geld staat België op 9 en Duitsland op 26. Zie de tabellen hierboven.

De bijdrage die elke Belg zelf betaalt in de totale zorgkosten is hoog (zie de grafiek hierboven en ook pag. 74 van het rapport). Nu betaalt het publiek uiteindelijk altijd alle kosten, want de rest van die zorgkosten komen voor rekening van verzekeraars, bedrijven en overheden, en die krijgen hun geld ook van het publiek.

Gezondheidszorg in 12 landen duurder

Nov. 2019 - De gezondheidszorg is in 12 van de 36 OESO-landen duurder dan hier. Indië heeft de goedkoopste zorg ($209 per jaar), de VS de duurste ($10.586). De grafiek hierboven vergelijkt alleen de regio, de hele grafiek staat hier.

De zorg is wel goed maar te duur
maart 2019 - Waarom scoren België en Nederland goed in de klasseringen van de zorgsystemen? Omdat die klassering wordt gemaakt door een private, liberale denktank die marktwerking beloont en 'inmenging' van politici en bureaucraten als negatief ervaart, schrijven twee deskundigen in Knack. Zij wijzen op een EU-rapport dat België als slechtste leerling ziet als het gaat over de groeiende ongelijkheid in toegang tot zorg.
Armen stellen zorg uit omdat de eigen bijdragen te hoog zijn geworden en vooral ook de tandarts en de geestelijke hulp worden om financiële redenen gemeden. De eigen bijdrage is hier hoger dan in de buurlanden, zie de grafiek. Meer bij de RTBF
De Waalse socialisten gaan de verkiezingen in met o.m. het plan om de huisarts en de tandarts gratis te maken, maar daar kan Wallonië niet in zijn eentje over beslissen.

Hier niet zo veel
doktersbezoeken

febr. 2019 - In België draait de gezondheidszorg vooral om de patiënt, in Nederland lijkt het vaak of alles om het systeem draait. In België mag iedereen gewoon zelf een specialist bellen voor een afspraak, in Nederland is dat een doodzonde, de huisarts bepaalt wel of je het systeem in mag of niet. Het argument daarvoor is vaak dat mensen zonder rem te veel raadplegingen zouden verrichten. Maar uit de grafiek blijkt dat het aantal raadplegingen per inwoner per jaar in België juist lager ligt dan in Nederland. Het zijn de jongste cijfers. Bron: pag 25 van dit rapport van de ING

Belg  betaalt groot
deel zorgkosten zelf

dec 20178 - België staat op 3 in de lijst van EU-landen waar de patiënt via remgeld en andere eigen bijdragen aan de zorgkosten meebetalen. Dat blijkt uit het rapport Health ProspectING 2018. De grafiek hiernaast geeft alleen de score van België en de buurlanden. Hoewel de situatie in de EU als geheel juist verbetert, wordt het in België almaar slechter, schrijft La Meuse.