logo

W E R K L O O S H E I D

Laaggekwalificeerden: veel verschil
sept 2020 Van de voor werk laag gekwalificeerde Belgen heeft meer dan de helft nu al geen werk, en nu verwacht de OECD ook nog dat in België van de rond 700.000 banen voor hen tot 2030 er nog  160.000 verdwijnen, terwijl andere banen juist zullen groeien. De OECD stelt voor om het loon van laag-gekwalificeerden in over-eenstemming te brengen met hun productiviteit. In Wallonië ligt die productiviteit ook nog eens 14% lager dan in Vlaanderen, waardoor de laagste lonen hier nog extra lager zouden worden. Meer bij L'Echo

Overal in het land veel inactieven

sept. 2020 België heeft veel inactieven, mensen die zouden kunnen werken maar dat niet doen en ook geen werk zoeken en dus niet genoteerd staan als werklozen. Het EU-gemiddelde is 19,6%, daar zitten maar drie Belgische provincie onder, zie de grafiek. Twee Vlaamse provincies doen het op dit punt slechter dan Waals Brabant en Luxemburg. Hoe meer inactieven, hoe meer vacatures niet vervuld worden en hoe meer buitenlanders moeten worden aangetrokken om die plaatsen op te vullen. De cijfers komen uit dit PDF-onderzoekrapport..Meer kenniswerkers van buiten
febr 2020 Het aandeel buitenlandse kenniswerkers in
de Belgische beroeps-
bevolking stijgt, zie
de grafiek. Zij zijn
hoogopgeleid maar niet
hier geboren. Niet te
verwarren met kennis-
migranten, die niet
vergeleken kunnen
worden omdat elk land
zijn eigen migratie-
beleid voert. Meer
bij CBS.nl


Steeds meer jongeren met een uitkering

april 2020 - Het dikke PDF-overheidsrapport Où en est la Wallonie geeft de stand van zaken weer in de Waalse samenleving: milieu, gezondheid, duurzaamheid, enz. Er is wat goed nieuws, zo daalde de uitstoot van fijnstof en broeikasgas, en het aantal werklozen daalt al jaren constant. Maar er is meer slecht nieuws, en er is weinig geld om er iets aan te doen:
Het aantal jongeren met een uitkering
   stijgt sterk (zie de grafiek)
41% van het rivierwater is niet schoon
61% van het grondwater is niet schoon
1 op de 5 Walen loop de kans echt
   arm te worden
7,3% van de gezinnen kan de stroom
   niet betalen (10 jaar geleden 3,3%).

Europees kampioen
werkloze gezinnen

nov 2019 - Nergens in de EU zijn er meer werkloze gezinnen dan in Wallonië en Brussel. Zie de grafiek uit De Tijd of de kaart uit Trends. Welke gemeenten en steden de meeste werklozen tellen is te zien in bijgaand tabelletje van La Meuse.

1 miljoen mensen hoeven niet te werken
aug. 2019 - In 1972 kregen maar 74.000 Belgen een RVA-uitkering om geheel of gedeeltelijk niet te werken. Het zijn mensen die almaar geen werk kunnen vinden of die, vanwege racisme, xenofobie, godsdienst, kledijcode, enz. uitgesloten worden van de arbeidsmarkt. Toen 74.000 dus, nu zijn het er al ruim 1 miljoen. Rond twee derden, 670.000 van hen, woont in Vlaanderen. Hoe roder een gemeente op het kaartje, hoe meer RVA-uitkeringen daar. Wallonië is grotendeels groenig gekleurd. Een analyse van NPData
In totaal zijn er 1.644.020 RVA-uitkerings-trekkers. 600.000 daarvan zijn Uitkerings-gerechtigde Volledig Werkzoekenden, die wel beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De rest, en daar gaat hier om, ruim 1 miljoen personen, is geheel of gedeeltelijk of periodiek niet beschikbaar voor werk en krijgt toch een uitkering.

De Waalse socialisten en groenen willen over 10 jaar volledige werkgelegenheid hebben, maar diezelfde socialisten zijn al vele tientallen jaren aan de macht en hebben de huidige situatie zelf veroorzaakt. De grafiek hierboven toont de hier zeer geringe werkgelegenheidsgraad. Dat is het percentage werkende personen binnen een leeftijdsgroep (hier 20 tot 64-jarigen). Grotere grafiek / Bron: Eurostat via tweet
Dat Wallonië te veel mensen heeft die een uitkering krijgen en te weinig mensen die werken om die uitkeringen mogelijk te maken, bevestigt het Waalse statistiekenbureau Iweps ook nog eens. Persbericht

1/4 jongeren Brussel in werkloos gezin

mei 2019 - Op Twitter maakt men zich in deze verkiezingstijd weer druk over het grote aantal jongeren dat opgroeit in een gezin waar niemand werkt. Dat is heel hoog in Brussel en Wallonië, zie de grafiek, die alleen met de buurlanden vergelijkt. Franstalig België heeft een uitkeringsbeleid, Vlaanderen een activeringsbeleid, zegt Valerie van Peel (N-VA) in deze VRT-. Bron: Eurostat / Grafiek van heel Europa
Zie ook: België Europees kampioen kindarmoede