logo

V E R K E E R  zie ook AUTO'S

EU-kampioen verkeersonveiligheid
aug. 2019 - Het wil nog niet echt beteren, de verkeers-veiligheid in het land. Met 58 doden per 1000 km snelweg presteert België het slechtste in de hele EU, waar het gemiddelde 25 is. Veel komt door het gedrag van verkeers-deelnemers zelf. 60% van de Belgische verkeersdoden droeg bijvoorbeeld de gordel niet. 10% komt door onveilig manoeuvreren op op- en afritten. In 38% speelde te hard rijden een rol. In 11% was er sprake van alcohol. Bron: Vias via La Meuse. Laatste cijfers van Vias

In het zuiden veel meer verkeersdoden
april 2019 - De meeste verkeers- doden vallen in de Waalse provincies Namen en Luxemburg, zie het kaartje dat de afgeronde cijfers toont van 2017. Er zijn in die regio veel rustige wegen, daar rijdt men harder, en het is er vaak slecht weer. Ook bij het aantal doden per 1.000 inwoners is Namen de koploper, met 39, het beste presteert Oost-Vlaanderen met 10. Bron: Vias, Statbel, La Meuse
Het aantal doden per 1000 inwoners is in België in 8 jaar 30% gedaald maar het was met 52 in 2018 nog hoog in vergelijking met de buurlanden: Frankrijk 48, Duitsland 39, Nederland 31 (vermoedelijk), Verenigd Koninkrijk 28.
Persbericht / Grafieken

België EU-kampioen verkeersflitsers
maart 2019 - Geen ander Europees land heeft zoveel verkeersflitsers staan per 1000 km2 als België (en dan vooral Vlaanderen). De grafiek vergelijkt alleen met de buurlanden.
Meer bij scdb.info en moiteurautomobile.be