logo

M I L I E U

België hoort bij de droogste landen
juli 2020 België is momenteel droger dan Spanje of Zuid-Italië. Dat blijkt uit satellietbeelden. Op de recente foto hiernaast tonen rode tinten minder grondwater dan gemiddeld, blauwe meer. Wallonië wordt altijd geacht minder droog te zijn dan Vlaanderen, dat lijkt op deze foto ook zo. Meer, ook grote kaarten, bij Het Laatste Nieuws

Nog 23 soorten hommels in Wallonië
juli 2020 We wisten het al: België ervaart een "ernstige teruggang van wilde bijen en in het bijzonder van hommels", maar het staat nog eens in de nieuwe en zeer uitvoerige maar toch gratis te downloaden PDF-Atlas van de hommels van België en Noord-Frankrijk. Die is samengesteld mede met geld van de Europese subsidieverdeler Interreg. Wallonië had ooit 29 soorten hommels, nu nog 23, net als Noord-Frankrijk, maar op het kaartje zie je dat Noord-Frankrijk beduidend minder hommeldicht is. Een project dat tot 2029 loopt moet de wilde bestuivers doen toenemen, vooral door hun leefgebied veiliger te maken, als de boeren meewerken.

Droogste plekken in Wallonië
juni 2020 Over het algemeen heeft Vlaanderen meer last van de droogte dan Wallonië, maar de droogste plekken in het land zijn dan weer wel hier te vinden. Vooral in Henegouwen, Waals Brabant, het noorden van de provincie Namen en in mindere mate ook in de regio La Roche, Spa en Waremme. Op deze webpagina geeft Meteo.be elke dag de actuele situatie en de meerdaagse voorspelling, zo geldt het kaartje hierboven tot 29 mei.
Komt Vlaanderen deze zomer even zonder kraanwater?
Brussel maakt maar 1,5% van zijn water zelf. De rest komt vooral uit het stroomgebied van de Waalse Maas, oude Waalse mijnen en steengroeven (zoals in Vedrin, pr. Namen) en Waals grondwater.

Meer snelgroeiers in productiebossen

mei 2020 In de Waalse productiebossen zijn de laatste jaren de laagstammige snelgroeiers in opkomst, men heeft nu liever snel geld. Zie hierboven de verdeling in de Waalse productiebossen (Bron). Sinds 1895 inventariseert de Waalse overheid het bos, maar de laatste cijfers dateren alweer van 2012. Nadien heeft de tendens naar meer snelgroeiers zich voortgezet, zo blijkt uit berichten in de media van de laatste jaren.
Overigens bestaat rond 11% van het Waalse bosoppervlak uit dood hout: 4% daarvan staat nog overeind, 7% is omgevallen (Bron).

Daar valt de meeste regen

april 2020 Het vakblad voor Waalse bioboeren, Itinéraires Bio, is deze keer vooral een uitvoerige waterbeheer-special. Dit kaartje geeft aan waar de meeste regen valt, hoe donkerder, hoe meer. De tabel geeft de doorlaatbaarheid van een aantal Waalse grondsoorten aan in mm per uur. Leem heet in Wallonië limon en in Limburg löss.

Ruimtelijke verrommeling, goed of fout?

april 2020 In 1948 werd de federale wet De Taeye aangenomen, die gaf iedereen die een huisje wilde bouwen in een dorp 90% subsidie (voor sociale woningen lag maar 10% subsidie klaar). Toen de wet werd opgeheven in 1961 waren op die manier 100.000 huizen gebouwd, vaak vrijstaand. Sommigen houden van een verrommeld land, maar om openbaar vervoer economischer vooral naar kernen te sturen is Wallonië nu tegen bouwen in het buitengebied en voor wijkverdichting. Deze Nieuwe Ruimtelijke Ordening staat ook in het recente PDF-visiedossier Stop Béton van de Waalse koepel van natuur-verenigingen, het IEW: voorrang voor openbaar vervoer, fietsers en wandelaars, meer hergebruik en restauratie, liever bestaande voorzieningen dan nieuwe. Artikel over het rapport
Het woord
Betonstop doet
het ergste vermoeden maar toch is nog geen 11% van Wallonië bebouwd, zie de grafiek. Bron:
Rapport p. 37

12 natuurparken,
honderden reservaten

april 2020 Wallonië heeft 12 natuurparken die samen bijna een derde van het Waalse grondgebied beslaan. Er is veel informatie over te vinden op de site Parcsnaturelsdewallonie.be maar nu is er ook het boek Les parcs naturels de wallonie. Het kost 16,90 euro. Meer info en online bestellen
Er zijn ook vele honderden beschermde natuurreservaten.
De grafiek geeft de toename van het aantal hectaren sinds het eerste reservaat verscheen in 1950.
En hier staan nog weer andere natuurgebieden bijeen

Grootste waterstofnetwerk ter wereld
maart 2020 België heeft voor zakelijke klanten het grootste waterstof-netwerk ter wereld, zie het kaartje of een groter kaartje. Dit netwerk is van Air Liquide in Luik en dat wil de pijpleiding op allerlei locaties nu ook gaan voorzien van waterstoftankstations voor waterstofauto's. In Rotterdam is al een tankstation aangesloten op het pijpennetwerk.
Mondiaal zijn er nog maar 432 waterstof-tankstations maar dat aantal stijgt snel. België heeft er minstens drie en zeker vijf staan er gepland, zie dit kaartje. Nederland opent er dit jaar 21 extra.
Waterstof gaat ook bij consumenten een rol spelen, zoals in de energievoorziening voor woningen. En voor de waterstofauto, dat is een elektrische auto die via de waterstof zijn eigen stroom maakt.
Nog beter goed nieuws voor schone energie zijn bacteriën die nano-eiwitdraadjes maken. Een filmlaagje daarvan produceert stroom uit de waterdamp in de lucht. Verf met die onzichtbaar kleine draadjes erin kan van de gevel van een woning een stroomopwekker maken. Meer bij de VRT.

België bijna EU-
kampioen
jeugdastma door luchtvervuiling

sept. 2019 - België en Nederland hebben in Europa de meeste kinderen met astma die is veroorzaakt door stikstofdioxide. Zie de grafiek, die de regio met Ierland vergelijkt om het verschil aan te geven. Bron: The Lancet / Meer bij het AD [NL] / Grote kaart
Zie ook: CO2-uitstoot stijgt door populariteit van SUV’s

Industrie nog de grootste vervuiler
juli 2019 - De Waalse bijdrage aan de landelijke uitstoot van broeikasgassen was in 2017 (laatste cijfers) 31%, zijnde 35,3 miljoen ton CO2-equivalenten. De grafiek
toont de verdeling over de verschillende sectoren. Tussen 1990 en 2017 had de industrie wel de grootste uitstootverbetering, de landbouw heeft niet veel bereikt, de transportsector stoot méér uit. Bron: AWAC
Het Waalse energie- en klimaatplan 2030