logo

C O 2

Dan maar met de TGV op vakantie?

Nov. 2019 - De Brusselse duurzaamheids-organisatie Renouvelle wijst erop dat duurzame vakantie-gangers het beste met de TGV op vakantie kunnen gaan, omdat die transportvorm de geringste CO2-uitstoot per passagierkilometer heeft. Zie de grafiek.