logo

B R U S S E L

Nederlands in Brussel zakt weg

febr. 2020- Elke 4 jaar onderzoekt de Vrije Universiteit in Brussel de taalsituatie aldaar en die wordt gepubliceerd in de Taalbarometer. Recent verscheen nummer 4. Die bestaat niet uit één online document maar uit vier fiches. De achteruitgang van het Nederlands is in de grafiek hierboven evident maar er zijn ook mensen die lichtpuntjes zien.
Taalbarometer 4 is ook als boek verschenen, maar om de prijs te weten moet je je eerst aanmelden bij de uitgever.

Brussel: 817 bestuurders, New York 62

jan 2020 - Brussel heeft 1 bestuurder per 1.500 inwoners, New York 1 per 137.000. Regelmatig duiken dan ook dit soort tabelletjes op, om te laten zien hoe oneconomisch en onhandig het gewest Brussel wordt bestuurd, in de hoop dat politici op zeker moment toch eens gaan denken dat het anders kan, ook al kost dat honderden collega's hun baan.

Mus in Brussel bijna uitgestorven
jan 2019 - Brussel heeft niet veel mussen meer. De grafiek toont een index-lijn (1992 = 100). Een waarde van 10 staat dus voor 90% verdwenen mussen. Bron: Natagora Magazine.
Er zijn veel oorzaken: te weinig insecten, te weinig dichte hagen en gevelscheuren om te nestelen, te weinig mensen voeren nog duiven en daar aten de mussen mee. Vorig jaar meldde de RTBF dat inwoners van Brussel plannen maken om de omstandigheden voor mussen te verbeteren.

Vlaamse regiorail is af, Waalse niet
dec 2018 - Het Vlaamse deel van het regionet *) rond Brussel is gereed, het Waalse deel nog lang niet. Brussel-Ottignies is in aanleg maar pas in 2025 klaar. Aan Brussel-Nivelles kan in januari wel weer gewerkt worden, maar het wordt 2031 voor hij klaar is. De vertraging komt door de vele bezwaarschriften van het publiek, maar vooral ook doordat allerlei regeringen beloofde gelden niet gaven. De Waalse socialistenleider Di Rupo klaagt nu over de vertraging, maar de liberale regering zegt dat het juist de regering Di Rupo was die enkele jaren geleden 600 miljoen euro voor het regionet ineens aan iets anders uitgaf. Bron: La Meuse / RTL
*) Het heet officieel Gewestelijk ExpressNet GEN cq Réseau Express Régional RER