logo

B O E R E N  (zie ook B I O)

Waalse landbouw: vooral runderen
april 2020 In de Waalse landbouw is de rundveesector met 47% het grootste, en ook op het gemengde bedrijf (12%) lopen koeien rond. Akkerbouw is goed voor een derde. Deze en andere vrij recente gegevens staan in het Nederlandstalige rapport van de Waalse landbouwsector dat is gepubliceerd door het Nederlandse landbouwministerie. Het zeer uitgebreide origineel, maar Franstalig dus, is dit PDF-rapport van de Waalse overheid: Evolution de l'économie agricole et horticole de la Wallonie.
balVlaamse boeren bezitten rond 8.600 ha Waalse grond, schrijft Landbouwleven. Dat is 1,2% van het Waalse agrarische grondgebied.

BE: de grootste vleesexporteur van de EU
2020 - Is er met veel minder koeien nog wel voldoende te eten? Jazeker, want ons kleine, volle landje is de grootste vleesexporteur van Europa. Het is jammer van de ruimte en jammer voor het milieu maar Belgische boeren produceren steeds meer vlees voor het buitenland. We produceren 58% meer runderen dan we zelf nodig hebben en 58% meer kippen en 35% meer melk en 9% meer eieren.
Van de 216.000 ton rundvlees die vorig jaar is geproduceerd, ging 200.166 ton naar het buitenland. Nederland is met een derde de grootste afnemer, Frankrijk volgt met een vijfde. Bron: Boerenbusiness
De export van varkensvlees bijvoorbeeld is zelfs ten tijde van de Waalse varkenspest stevig gegroeid.

Landbouw produceert te veel
2019 - De Belgische landbouw produceert veel voor het buitenland. Dat is alleen prettig voor enkele ondernemers maar het is zonde van de ruimte en van het subsidiegeld en slecht voor het milieu (lucht, grond, water, klimaat). De ecologische voetafdruk wordt nog verdubbeld doordat erg veel veevoeder wordt geïmporteerd. Het land kan de eigen voedselvoorziening heel goed regelen met een veel kleinere veestapel, zo blijkt uit onderzoek van de universiteit UCL. De tabel (van pag. 41 in het rapport) toont de overproductie in de vleessector. Zie in het rapport op pag 44 ook: Waar gaat het Belgische vlees heen? Zie ook Dewereldmorgen

26 miljoen dieren
per maand geslacht

2018 - Er worden, vaak voor de export, elke maand veel Belgische dieren geslacht voor voedsel. In totaal per maand 26.094.000, zo blijkt uit dit overzicht van Statbel.