logo

B E V O L K I N G

Bevolkingstoename door migratie

sept. 2020 De veranderingen in bevolkingsaantallen per subregio worden door de EU bijgehouden. De kaartjes tonen het verloop in de 5 jaar van 2014 t/m 2019. Links het natuurlijk verloop (geboorten/overlijdens), rechts het verloop als gevolg van migratie. Daar zie je dan dat het aantal migranten in heel België toeneemt, vooral ook in het toch al zo dichtbevolkte Vlaanderen, terwijl het net over de Franse grens precies andersom is. Meer in het zomernummer van het EU-blad Panorama (pag. 42)
De regio's op de kaarten zijn de Europese NUTS-3-regio's, die vrijwel geheel overeenkomen met de arrondissementen.

Kennis van Engels zakt hier wat weg
mei 2020 België is gezakt naar de 13e plaats op de lijst van landen waar de kennis van het Engels het beste is. Als de regio's landen waren geweest dan zou Vlaanderen op 5 staan, Brussel op 12, en Wallonië op 25. Dat heeft Le Vif uitgerekend, het blad noemt de niet zo beste plaats van de Walen desondanks honorable (eervol), omdat Frankrijk nog lager staat, op 31. De tabel hierboven toont alleen de plaats van de landen in de regio. De hele lijst staat hier.

Daar wonen
de moslims

mei 2020 Meer dan een kwart van de Brusselaren is nu moslim, in Wallonië vormen zij 5,9%, in Vlaanderen 6,3%. Dat meldt NPData, dat ook per Waalse gemeente het % geeft. Hier staat een grote zoomkaart en meer info.

Banken: liever bankiers dan bankières

april 2020 Meer dan de helft van de bankmedewerkers in de EU is vrouw, maar in de Belgische bestuurs-kamers van banken zijn er heel erg weinig, zie de grafiek. In 2018 is de Belgische bankenkoepel Febelfin het project Women in Finance gestart, om de situatie te verbeteren. Bron: PDF Financité 57, pag 4.

Daar zijn de LGBTQIAP-centra
april 2020
Waar in Brussel en Wallonië zich de organisaties bevinden van mensen die lesbisch, mannelijk homoseksueel, bisexual of transgender zijn, is te zien op een kaart van dagblad L'Avenir.
Als groep gebruiken zij in Wallonië en Vlaanderen de Engelse afkorting LGBT, in Nederland: LHBL, maar daar deinst men ook niet terug voor LGBTQIAP, zie deze uitleg. 8 letters dus en toch maar 7 vlaggen.

Daar wonen de
Nederlanders

maart 2020 De Nederlanders zijn goed bezig de Ardennen over te nemen, schrijft NPData in een analyse van de woonplaatsen van Belgische inwoners die uit Nederland afkomstig zijn (zie hier punt 4.3). Het kaartje toont per gemeente welk percentage van de inwoners in 2019 uit Nederland kwam; hoe roder hoe meer. De roodste Ardennegemeenten hebben overigens maar hooguit 0,71% Nederlanders, dus dat overnemen van de Ardennen valt nogal mee. Grotere zoomkaart.
balBijna een derde van de Belgische inwoners heeft een migratieachtergrond.

Vrouwenzelfdoding hier hoogste in EU
febr 2020 Nergens in de EU is het aantal zelfdodingen onder vrouwen zo hoog als in België. De cijfers zijn van 2016 maar het zijn de laatst bekende. Deze grafiek vergelijkt alleen met de buurlanden.
Meer bij Eurostat
Deze week heeft een 15-jarig Waals meisje dat op sociale media erg gepest werd, zelfmoord gepleegd. De Waalse en Vlaamse socialisten stellen voor om voortaan ook een hele groep die pest (le harcèlement groupé) te gaan bestraffen. Dat schrijft La Meuse, maar op de websites van de PS en de SP.A is er niets over te vinden.
Hier sterven ook meer vrouwen aan borstkanker dan in alle andere OESO-landen. De screenings bereiken in Vlaanderen 67% van de vrouwen in de risicocategorie, in Wallonië 54% en in Brussel 53%. Meer bij Doorbraak

Minder Walen erbij dan Vlamingen

okt. 2019 - De Waalse bevolking groeit minder hard dan die in de andere regio's, zie de grafiek. Vooral Brussel heeft te kampen met een forse toename: een kwart in 27 jaar. Dat komt vooral door immigratie en het hoge aantal kinderen per vrouw aldaar. In Wallonië en Vlaanderen krijgen vrouwen gemiddeld 1,63 kind, in Brussel is het 1,8. Bron: Les Chiffres clés de la Wallonie, pag. 30.

Kleine gezinnen, meer verpakkingen?

mei 2019 - Het aantal 1-persoonshuishoudens stijgt snel in Wallonië, zie de grafiek, maar de winkeliers lijken dat niet te beseffen. Alleenstaanden willen kleinere porties, en die mogen per eenheid product best iets duurder zijn, dan zijn zij toch goedkoper uit en de winkelier verdient ook meer. Tegelijk moet dan wel voorkomen worden dat er nog meer overbodig verpakkingsmateriaal ontstaat. De Waalse agrarische cluster Wagralim organiseert daarom half juni een verpakkingsworkshop voor iedereen die bij verpakkingen betrokken is. Meer info