logo

B E L A S T I N G

$20 miljard voor belastingparadijs BE

juni 2020 België is voor de meeste inwoners een land met een extreem hoge belasting, maar tegelijk stond het in de top 10 belastingparadijzen die geld van elders aanzuigen met lage belasting voor bedrijven. Meer bij Missingprofits en zie ook de grafiek en de bron daarvan.

Rijken VS betalen minste belasting
mei 2020
In 1951 betaalden
de rijkste Amerikanen meer dan 70% belasting, nu betalen ze minder dan de armste Amerikanen. Klik in deze grafiek op het pijltje en je ziet een schokkende animatie van het groeiende voordeel voor de rijksten. DeWereldMorgen.be vroeg zich af hoe het hier is, maar wij hebben geen soortgelijke grafiek kunnen vinden vinden.

Belasting-
ontwijking kost
samenleving
veel geld

maart 2019
Londen University schat dat een Belg gemiddeld meer belasting ontwijkt dan mensen in buurlanden, alleen in Luxemburg is het nog iets meer. De bron is pag. 9 van dit rapport. De cijfers zijn omgerekend per hoofd van de bevolking op basis van cijfers van het CIA Factbook. Volgens welingelichte kringen gaat het in de EU in totaal om zo'n 824 miljard euro, wat de overheden mislopen.