logo

A R M O E D E

Arme mensen voelen zich minder gezond

maart 2020 Mensen met een laag inkomen zeggen minder vaak dat zij in een goede gezondheid verkeren dan mensen met een hoog inkomen, zie de grafiek, die alleen met de buurlanden vergelijkt. In België is het verschil groot. Mensen met een laag inkomen in de EU die zich het gezondst voelen wonen vooral in Italië en Ierland. Meer in het Belgische profiel van de OESO

Wallonië 16,2% kans op armoede
okt. 2019 - In Vlaanderen loopt 7,3% van de kinderen het risico om in armoede te leven, in Wallonië 16,2% en in Brussel 23,2%. Meer bij de VRT. De grafiek geeft de cijfers van Eurostat voor heel België weer en vergelijkt alleen met de buurlanden. De link hierboven leidt naar de hele grafiek.

Henegouwen in
armste top 10

sept. 2019 - De top 10 rijkste EU- regio's in noordwest Europa en de top 10 armste bijeen op één kaartje. Rijk is blauw, oranje is arm. Het kaartje wordt gebruikt in Engeland, om te laten zien hoe somber de situatie daar is, ook al zonder Brexit. Er is maar één armste regio buiten de UK en dat is de Waalse provincie Henegouwen, op nummer 9. Brussel, ondanks al zijn armoede, hoort dan weer bij de rijkste top 10 (plaats 3 zelfs). Het is de stand van 2017. Meer bij Studylib.net

Franstalig België
armoedekampioen

aug. 2019 - Qua armoede doet Vlaanderen het beter dan de buurgebieden. Franstalig België, waar de socialisten het vele decennia voor het zeggen hadden, scoort het slechtste. De grafiek komt uit een tweet van de uittredende Vlaamse minister-president Bourgeois, die nog meer landen bevat.
In 30 jaar is het aantal armen in het land met 17% toegenomen. In de jaren '80 kon rond een derde van de armen nog naar de middenklasse doorstromen, nu is dat nog maar 28%. Kortom, schrijft de BRF, wie eenmaal arm is in België heeft veel kans dat ook te blijven. Het aantal rijken groeit ondertussen door.

Hoger minimumloon, meer armoede?
febr 2019 - Vorig jaar is de koopkracht van de laagste lonen in België gedaald. De vakbond ABVV en de PTB (=PVDA) bepleiten een verhoging van het minimumloon tot 14 euro. Maar hoger minimumloon vergroot de armoede juist, beweert de econoom Van Craeynest in De Tijd, want dat is een drempel tot toetreding op de arbeidsmarkt. Er is geen Europees minimumloon, de lidstaten bepalen zelf hoe weinig hun werkgevers mogen geven. De tabel toont de situatie in onze regio. Meer bij Knack / Hier staat de grafiek voor heel Europa, maar die is nog niet aangepast aan de laatste gegevens.
Wat werkende armen betreft, die andere politieke schandvlek, doet België het niet slecht, volgens Eurostat. Zie de tabel, die alleen met de buurlanden vergelijkt. Dit zijn werknemers met een inkomen dat 60% lager is dan het mediaan inkomen (=de helft verdient meer, de helft minder).